-A +A

Raporty finansowe

Audytorem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. i GK Sfinks Polska za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1 stycznia 2014 do 30 listopada 2015 roku, rok 2013 i I półrocze roku 2013, a także rok 2012 jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19. Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73. Sfinks korzystał z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku, rok 2011 i I półrocze roku 2011, rok 2010 i 2009, a także przeglądu sprawozdania za I półrocze 2009 i 2010 r.