Informacje dot. Walnego Zgromadzenia Spółki | Sfinks Polska S.A