Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji zamiennych na akcje serii L