Sfinks mimo spadku wyników w I kw. 2021 kontynuuje rozwój