Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 15 czerwca 2018 r. godz. 11.00