-A +A

Group structure

Printer-friendly version

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku

W skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodzą następujące spółki zależne powiązane kapitałowo:

  1. Shanghai Express Sp. z o.o., Piaseczno, Polska             – 100% udziałów
  2. W-Z. PL Sp. z o. o., Poznań, Polska                                 – 100% udziałów
  3. SPV.REST1 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                       – 100% udziałów
  4. SPV.REST2 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                       – 100% udziałów
  5. SPV.REST3 Sp. z o.o., Piaseczno, Polska                       – 100% udziałów
  6. CHJ S.A., Piaseczno, Polska                                            – 100% akcji
  7. SFX S.A., Piaseczno, Polska                                            – 100% akcji