-A +A

Wook

środa, wrzesień 23, 2015 - 20:18

Sfinks Polska – spółka zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło –  otrzymała kolejne oświadczenie od udziałowców Da Grasso, w którym stwierdzają, że nie widzą możliwości uzgodnienia warunków transakcji  sprzedaży udziałów Da Grasso  i nie będą kontynuować negocjacji w tej sprawie. Oznacza to, że strony nie doszły do porozumienia w sprawie warunków transakcji związanej z przejęciem sieci pizzerii przez Sfinksa.

poniedziałek, czerwiec 1, 2015 - 17:22

Sfinks Polska, do której należą sieci Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK, po raz kolejny wybrała Eurocash S.A. na dystrybutora produktów do restauracji. Umowa obowiązuje od 1 czerwca br. i została podpisana na okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na kolejne 3 lata. Szacunkowa wartość obrotów z Eurocash wyniesie 272 mln zł.

wtorek, wrzesień 8, 2015 - 18:31

Sfinks Polska – spółka zarządzająca sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło – zaraportowała wpłynięcie do spółki pisma od udziałowców Da Grasso informującego, że kontynuowanie negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów na przedstawionych przez Sfinksa warunkach uważają za nieuzasadnione. Sfinks domaga się wyjaśnień od właścicielek sieci pizzerii.

piątek, maj 15, 2015 - 07:42

Sfinks Polska, do której należą sieci Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK, wygenerowała w I kwartale 2015 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży w wysokości 42,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Jednocześnie o 47% spółka zwiększyła zysk brutto na sprzedaży - z 5,8 mln zł w I kwartale 2014 r. do 8,5 mln zł w I kwartale 2015 r. Po raz kolejny Sfinks odnotował także jednostkowy zysk netto - w okresie od stycznia do marca br. osiągnął on wartość 1,1 mln zł, podczas gdy I kwartał 2014 roku Sfinks zakończył jeszcze ze stratą w wysokości 33 tys. zł. Podwoiła się też EBITDA spółki, która w I kwartale br. wyniosła 6,3 mln zł w porównaniu do 3,2 mln zł uzyskanych przed rokiem.

piątek, sierpień 14, 2015 - 19:11

Spółka Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK w drugim kwartale 2015 r. zanotowała wynik EBITDA na poziomie 4,6 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r/r.  Dla spółki jest to kolejny kwartał wysokiego wzrostu r/r wyniku EBITDA. Od kwietnia do czerwca br. Sfinks Polska zwiększył również o 166% r/r jednostkowy zysk na działalności operacyjnej, który wyniósł 2,5 mln zł. Od początku roku kalendarzowego spółka otworzyła 6 nowych restauracji i zaraportowała podpisanie kolejnych 13 umów na nowe lokalizacje. Spółka podtrzymała prognozy ogłoszone w strategii, która przewiduje średni zwrot z inwestycji w restauracje nie niższy niż 30%.

wtorek, luty 17, 2015 - 11:53

Sfinks Polska, do której należą sieci restauracji Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK, osiągnęła na koniec 2014 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 165,4 mln zł wobec 141,2 mln zł rok wcześniej, co daje 17-procentowy wzrost. Jednocześnie zysk netto spółki po IV kwartale 2014 r. wyniósł 34,6 mln zł, podczas gdy na koniec 2013 r. Sfinks generował stratę na poziomie 3,6 mln zł. Tym samym w ciągu roku spółka poprawiła jednostkowy wynik netto o ponad 38 mln zł. Znaczna różnica wobec pierwotnych szacunków opublikowanych w prognozie wynika przede wszystkim z poprawy rentowności biznesu, wyższej niż zakładano wyceny znaku towarowego Chłopskie Jadło i wyższej wyceny aktywa podatkowego. Jednocześnie zmiana na poziomie zysku netto spowodowała większą od prognozowanej poprawę kapitałów własnych, tj. do poziomu -14,7 mln zł na koniec 2014 r., podczas gdy rok wcześniej wynosiły one -50,6 mln zł.

piątek, czerwiec 19, 2015 - 08:02

Sfinks Polska – spółka zarządzająca największą w Polsce siecią restauracji typu casual dining Sphinx oraz sieciami WOOK i Chłopskie Jadło – zawarła umowę intencyjną na przejęcie spółki Da Grasso, zarządzającej największą w kraju siecią pizzerii. Pod tą marką prowadzonych jest obecnie ponad 170 lokali. Strony zamierzają zakończyć negocjacje do 14 lipca br. Zawarcie umowy ostatecznej zbycia udziałów Da Grasso na rzecz Sfinksa miałoby nastąpić do 31 marca 2016 roku. Wartość transakcji ustalono na 55 mln zł.

czwartek, luty 12, 2015 - 13:38

Blisko połowa (44%) dorosłych mieszkańców dużych polskich miast co najmniej raz w miesiącu wybiera restaurację lub inny lokal gastronomiczny na spędzenie wieczoru i posiłek – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie restauracji Sphinx przez Gfk Polonia. Jednocześnie 32% respondentów z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia przyznało, że jeszcze 10 lat temu na kolację do restauracji przychodzili rzadziej niż obecnie. Taki trend wzrostowy obserwuje także ogólnopolska sieć Sphinx, mająca swoje lokale w całym kraju. Mieszkańcy dużych miast spotykają się wieczorem w restauracjach zarówno bez specjalnej okazji, ale też by celebrować wyjątkowe wydarzenia lub dni takie jak choćby walentynki.

czwartek, czerwiec 18, 2015 - 19:40

Decyzją Rady nadzorczej Sfinks Polska – spółki zarządzającej sieciami restauracji Sphinx, WOOK i Chłopskie Jadło – w zarządzie zasiądą dwaj nowi wiceprezesi: Tomasz Gryn i Jacek Kuś. Tym samym zarząd Sfinks Polska będzie działał w składzie pięcioosobowym. Funkcję prezesa pełnić będzie nadal Sylwester Cacek, równocześnie wiceprezesami pozostają Dorota Cacek i Sławomir Pawłowski.

środa, styczeń 7, 2015 - 17:44

Restauracje Sphinx, sieć zarządzana przez Sfinks Polska, wprowadzają dla stałych klientów nowy program marketingowy pod hasłem Agenci Q. Osoby, które przystąpią do programu w zamian za wizytę w lokalu, a następnie podzielenie się swoimi wrażeniami będą otrzymywać punkty i wymieniać je na nagrody. Na aktywnych i zaangażowanych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, jak również cieszące się dużą popularnością w konkursach bony do restauracji.