-A +A

Notowania

Nazwa: Sfinks Polska S.A.
Nazwa skrócona: SFS
Kod ISIN: PLSFNKS00011
Kod ISIN: PLSFNKS00128 (dot. akcji serii L – w liczbie 1.100.000 oraz akcji serii M w liczbie 433.332)
Rynek notowań: Podstawowy
Przynależność do sektora branżowego: hotele i restauracje

Kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. na dzień 20 września 2022 r. wynosi 37 941 054,00 złotych i dzieli się na 37 941 054 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
 • 100.000 akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
 • 2.960.802 akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
 • 306.600 akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
 • 2.951.022 akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
 • 2.462.527 akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
 • 500.000 akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
 • 5.608.455 akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455,
 • 7.216.220 akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220
 • 2.210.374 akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374
 • 3.536.842 akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842
 • 846.670 akcji serii M o numerach od 1 do nr 846.670
 • 3.500.000 akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000
 • 5.741.542 akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542