-A +A

Struktura grupy kapitałowej

Wersja do wydruku

Stan na dzień 28 sierpnia 2023 roku

 

W skład Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. wchodzą następujące spółki zależne:

W-Z. PL Sp. z o. o., Zalesie Górne, Polska                             – 100% udziałów
SPHINX RESTAURANTS S.A., Zalesie Górne, Polska           – 100% akcji
SpiceUP S.A., Zalesie Górne, Polska                                      – 100% akcji