Wersja do wydruku
-A +A

Rada nadzorcza

Sławomir Pawłowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu różnymi obszarami oraz zespołami ludzkimi. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracował w Centrali Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Transportu Miejskiej Gospodarki Mieszkaniowej m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i Dyrektora ds. Eksploatacji. W latach 1995 - 1997 pracował w Dominet SA – spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym – na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Następnie, od roku 1997 do 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Dominet SA, gdzie nadzorował obszar współpracy z partnerami i kontrahentami oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych oferowanych w sieci sprzedaży. Ponadto posiada bogate doświadczenie w branży sportowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. sportu w MAWI Sp. z o.o., zasiadał także w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź S.A., gdzie sprawował funkcję przewodniczącego. W latach 2012-2019 był wiceprezesem zarządu Sfinks Polska S.A. w  Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m.in. z zakresu sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Wasilewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w obsłudze spółek giełdowych z branży farmaceutycznej, restauracyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz podmiotów prowadzących działalność budowlaną, produkcyjną, ochrony mienia, a także związaną z organizacją festiwali. Od 2017 r. pełni dodatkowo funkcję radcy prawnego w Centrum Obsługi Przedsiębiorczości w Łodzi, zajmując się sprawami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W latach 2010-2013 był członkiem Komitetu Stałego Krajowej Rady Radców Prawnych do Spraw Współpracy z Zagranicą, a w latach 2007-2013 przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W 2009 r. otrzymał Srebrną Odznakę „Zasłużeni dla samorządu Radców Prawnych”, przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest autorem publikacji z zakresu prawa handlowego. Ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Łódzkim.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Adam Karolak

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem teorii ekonomii na Akademii Nauk Społecznych w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe: z prawa obrotu towarowego na Uniwersytecie Wrocławskim, menadżerskie studium organizacji i zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w zakresie aplikacji komputerowych na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1965-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych. W latach 1991-1995 pełnił funkcję prezesa zarządu Prochowickiego Przedsiębiorstwa Wyrobów Skórzanych PROSKÓR S.A., a w latach 1995-1996 był dyrektorem Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 1996-1999 pracował jako dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Cuprum Bank S.A., zaś w latach 1999-2002 jako dyrektor zarządzający Pionem Technologii Informacyjnej i Telekomunikacji. W latach 2002-2009 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu, a następnie doradcy zarządu ds. IT w Dominet Bank S.A. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku doradcy zarządu ds. IT w Fortis Bank Polska S.A. , w roku 2011 jako koordynator ds. zarządzania kryzysowego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. W okresie 2013-2014 r. pełnił funkcję kierownika Biura Projektu pod nazwą „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Stem Cells Spin SA. Od 2018 jest członkiem rady nadzorczej w tej spółce.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Członek Rady Nadzorczej

Menedżer z wieloletnim praktycznym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania. Przez ponad 20 lat działa w branży finansowej, a następnie głównie w obszarze nieruchomości. Od kwietnia 2010 do lutego 2014 roku zasiadała z zarządzie Sfinks Polska, pełniąc funkcje prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu, gdzie pod szczególnym nadzorem miała cały proces rozwoju lokali gastronomicznych - od pozyskania lokalizacji poprzez inwestycję do uruchomienia restauracji. W kolejnych 5 latach, obok działalności w branży nieruchomości, aktywnie wspierała przedsięwzięcia z zakresu nowych technologii informatycznych, w tym rozwiązań dla przedsięwzięć biznesowych. Zanim związała się z Grupą Sfinks Polska w latach 2002 – 2007 pełniła funkcję wiceprezesa Dominet Banku, gdzie odpowiadała m. in. za politykę kredytową i zarządzanie ryzykiem kredytowym banku, politykę tworzenia rezerw, windykację należności, budowanie i wdrażanie zarządzania procesowego oraz koordynację zarządzania informacją w tym wdrażania systemów informatycznych wspierających pracę operacyjną w banku. Wcześniej w latach 1993 – 2002 pracowała w zarządzie Dominet S.A., gdzie przez pierwsze 2 lata pełniła funkcję prezesa, a następnie wiceprezesa. Obecnie nadzoruje działalność spółek z branży nieruchomości Etob Warszawa Sp. z o. o. oraz Maran Development Sp. z o. o., jak też pośrednio uczestniczy w projekcie deweloperskim Apartamenty Zdrowie w Łodzi. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studium podyplomowego z zakresu bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również liczne szkolenia, m. in. z zakresu zarządzania finansowego, zarządzania personelem oraz ryzyka kredytowego w banku.
Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Górnicki

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny o ugruntowanym doświadczeniu, wyspecjalizowany w prawie handlowym, gospodarczym, bankowym, wekslowym oraz cywilnym. Od wielu lat zajmuje się umowami z zakresu franczyzy. Prowadzi wiele precedensowych procesów sądowych i postępowań arbitrażowych. Doradza spółkom kapitałowym w skomplikowanych przekształceniach i transakcjach inwestycyjnych. Jest też skutecznym negocjatorem. W latach 1984-1991 pracował w warszawskich sądach początkowo jako
aplikant, potem jako asesor i Sędzia Sądu Rejonowego, a także jako oddelegowany do orzekania w Sądzie Wojewódzkim. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału. Od 1991 r. wykonuje zawód radcy prawnego z wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie i prowadzi kancelarię prawną. Pełni też funkcję członka rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Magdalena Bogusławska (wcześniej Rzeszotek)

Członek Rady Nadzorczej

zawodowo związana z obszarem rachunkowości i audytu przedsiębiorstw.
Od 2020 pracuje w dziale rewizji finansowej BDO, gdzie jest zaangażowana m.in. w badanie sprawozdań finansowych i realizowanie zadań audytorskich. Wcześniej zajmowała się księgowością w  firmie Etob Warszawa. W przeszłości pracowała również w dziale marketingu Sfinks Polska. Ukończyła  finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w SGGW w Warszawie. Czynnie związana z  harcerstwem, obecnie sprawuje funkcję zastępczyni komendantki hufca.
Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie uczestniczy w  żadnej spółce konkurencyjnej jako  wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i  nie  uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie  prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks, jak również nie jest wpisana do  Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.