-A +A

Audytor

Wersja do wydruku

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS: 0000145852 jest podmiotem upoważnionym do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A.  na badanie sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok sprawozdawczy 2023, 2024 i 2025 oraz przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za pierwsze półrocze roku 2023, 2024 i 2025 oraz ocenę sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 r., 2024 r. i 2025 r.