-A +A

Audytor

Wersja do wydruku

Otwarcie procedury wyboru  audytora  do  badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego Sfinks Polska S.A. i Grupy Kapitałowej  Sfinks Polska) za rok sprawozdawczy 2021 i 2022 oraz przeglądu za pierwsze półrocze 2022.