-A +A

Nasze standardy ładu korporacyjnego

Wersja do wydruku

Zarząd SFINKS POLSKA S.A. prezentuje raporty dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

 

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Sfinks Polska S.A. oraz GK Sfinks Polska w roku obrotowym trwającym od 1 grudnia 2015 do 31 grudnia 2016 zawarte jest w skonsolidowanym raporcie rocznym GK Sfinks Polska oraz w jednostkowym raporcie rocznym Sfinks Polska S.A. i stanowi integralną cześć tych raportów.