-A +A

Aktualizacja informacji nt. emisji obligacji serii A2 zamiennych na akcje serii L