-A +A

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019r. do 30 września 2019r.

Wersja do wydruku
Raport data: 
piątek, listopad 29, 2019
Rodzaj raportu: 
Wszystkie
Półroczny