-A +A

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe po III kwartałach 2019 r.