-A +A

Wybór firmy audytorskiej uprawnionej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych