-A +A

Kodeks dobrych praktyk delivery

Wersja do wydruku

Sfinks Polska S.A. z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 wdrożył w swoich sieciach restauracji Kodeks dobrych praktyk dla dowozu posiłków.

Sfinks Polska S.A. z uwagi na zagrożenie koronawirusem COVID-19 wdrożył w swoich sieciach restauracji Kodeks dobrych praktyk dla dowozu posiłków. Jest to wypracowany przez głównych przedstawicieli branży gastronomicznej zestaw zaleceń, których przestrzeganie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich osób zaangażowanych w proces dostawy – obsługę restauracji, kurierów i konsumentów

 

Kodeks dobrych praktyk delivery