-A +A

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 września 2018r.

Wersja do wydruku
Raport data: 
środa, listopad 21, 2018
Rodzaj raportu: 
Wszystkie
Kwartalny