-A +A

Sfinks miał po trzech kwartałach roku 7,2 mln zł zysku na sprzedaży i 4,1 mln zł EBITDA

Wersja do wydruku

Sfinks Polska osiągnął od stycznia do września 2011 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 128 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 8% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednocześnie trzy pierwsze kwartały tego roku grupa zakończyła zyskiem brutto na sprzedaży w wysokości 7,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2010 r. notowano jeszcze stratę wynoszącą 1,2 mln zł. Ponadto, po trzech kwartałach br. Sfinks może się pochwalić dodatnim skonsolidowanym wynikiem EBITDA w wysokości 4,1 mln zł w porównaniu do -6,9 mln zł uzyskanych rok temu. Znaczącą poprawę w raportowanym okresie osiągnięto także w przypadku innych kluczowych kategorii finansowych – wyniku operacyjnego (o 77%) i wyniku netto (o 60%). Systematyczna poprawa wyników Sfinks Polska potwierdza utrwalenie się wzrostowego trendu sprzedaży w restauracjach oraz rosnącej rentowności grupy.

Największy wzrost przychodów w okresie od stycznia do września 2011 r. odnotowała sieć WOOK, serwująca potrawy kuchni azjatyckiej. W jej przypadku dynamika obrotów wyniosła 15,7%. Z kolei sieć Sphinx urosła po trzech kwartałach b.r. o 8,1%. Coraz wyższe obroty w restauracjach w połączeniu z rosnącą efektywnością działania sieci przekładają się na dalszą poprawę rentowności Sfinks Polska. Przykładem tego jest wskaźnik EBITDA, który w raportowanym okresie poprawiono o 11 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Ponadto, Sfinks Polska poprawił skonsolidowany wynik operacyjny o 14,6 mln zł (-4,3 mln zł na koniec września br. w stosunku do -18,9 mln zł po trzech kwartałach 2010 r.). Znacząca poprawa dotyczy także wyniku netto za dziewięć miesięcy tego roku. Stratę netto grupy za ten okres zredukowano o 14,3 mln zł (-9,9 mln zł na koniec września br. w stosunku do -24,2 mln zł po trzech kwartałach 2010 r.).

 

- Systemowe zmiany wdrożone w ubiegłym roku w grupie Sfinks, a także realizowany z żelazną konsekwencją plan redukcji kosztów i poprawy efektywności grupy przynoszą wyraźne efekty. Dzięki temu w każdym z kwartałów tego roku odnotowywaliśmy dodatnią dynamikę przychodów przy jednoczesnej poprawie rentowności, widocznej zwłaszcza na poziomie zysku brutto na sprzedaży i EBITDA. Trzeci kwartał roku tradycyjnie sprzyja sprzedaży gastronomicznej, jednak kluczowe znaczenie dla naszych wyników miały coraz lepsza struktura kosztów grupy, zmiana modelu zarządzania restauracjami i dalsza optymalizacja centralnego zaopatrzenia. To czynniki, które stanowią o trwałości poprawy sytuacji finansowej Sfinksa i pozwalają oczekiwać kontynuacji tego trendu w następnym kwartale. Dlatego dalsza determinacja w realizowaniu tej strategii, wsparta inwestycjami w nasze sieci, zarówno Sphinx, WOOK, jak i Chłopskie Jadło, to nasz plan na nadchodzące miesiące - komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Sfinks miał po trzech kwartałach roku 7,2 mln zł zysku na sprzedaży i 4,1 mln zł