-A +A

Sfinks z 171,88 mln zł sprzedaży gastronomicznej po 11 miesiącach 2023 r.

Wersja do wydruku

Sprzedaż gastronomiczna wypracowana przez sieci należące do Sfinks Polska, Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, wzrosła o 10,5% w listopadzie 2023 w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i osiągnęła wartość 14,75 mln PLN. W ujęciu narastającym w ciągu jedenastu miesięcy br. przychody gastronomiczne Sfinksa  wyniosły 171,88 mln PLN, co oznacza przyrost o 13% r/r.  Wzrosty te były wygenerowane przez mniejszą sieć restauracji niż rok wcześniej (75 vs 78). W przypadku porównywalnej sieci lokali, działających na koniec listopada 2023 i listopada 2022, przychody gastronomiczne Sfinksa wzrosły o  12,2% w ujęciu miesięcznym i 17,7% w ujęciu narastającym, tj. od stycznia do końca listopada 2023, osiągając odpowiednio wartości 14,26 mln zł i 168,63 mln zł.

- W wynikach sprzedażowych naszych sieci cały czas widoczny jest konsekwentny trend wzrostowy, mimo iż zarówno realizowane działania marketingowe, jak i podniesienie cen w menu wobec szalejącej inflacji w 2022 r. powodują, że baza porównawcza za miniony rok z miesiąca na miesiąc staje się coraz wyższa. W listopadzie, podobnie jak w całym 2023 roku, działaliśmy w warunkach mniejszej sieci, jednak systematycznie odbudowujemy skalę naszej działalności, otwierając kolejne lokale. Właśnie powstał nowy SPHINX w Poznaniu jako efekt współpracy z restauratorem, który zdecydował się na zmianę szyldu swojej restauracji na SPHINX i przyłączenie się do dużej sieci. Wkrótce na podobnych zasadach ruszy restauracja  w Opolu. Jeszcze w tym roku chcemy otworzyć trzy kolejne lokale, a następne otwarcia zaplanowane są już na pierwszy kwartał 2024 – komentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

 

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.