-A +A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 13 lutego 2018 r., godz. 12.00

Wersja do wydruku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 13 lutego 2018 r., godz. 12.00

Data: 
wt, 2018-02-13
Miejsce: 

Piaseczno (05-500) ul. Świętojańska 5a

Link do retransmisji: 

brak

Porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Podjęcie uchwały o  wyrażeniu zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.